0
0

Privacy policy

Inleiding


Hieronder vindt u de privacyverklaring van VRS+ bvba (merkhouder van SOLID+) (hierna “wij” of “ons”). Deze verklaring betreft enkel de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens. Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Met deze verklaring informeren we u over ons beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

In het eerste deel vindt u algemene informatie die van toepassing is op al onze verwerkingen van persoonsgegevens, in het tweede deel vindt u informatie over specifieke verwerkingen die op u van toepassing kunnen zijn.

 

Algemene informatie van toepassing op al onze verwerkingen van persoonsgegevens:

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?


Wij zijn VRS+ bvba met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, John Cockerillstraat 29, ondernemingsnummer 0676.807.206, telefoon +32 11 49 46 90, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hieronder voor een bepaalde verwerking uitdrukkelijk een andere VRS+, VRSPLUS of SOLID+ entiteit is vermeld. Indien voor een bepaalde verwerking de verwerkingsverantwoordelijke een andere SOLID+ entiteit is, geldt de algemene informatie ook voor die andere entiteit.


Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 

Wij delen uw persoonsgegevens mee aan onze werknemers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, aan onderaannemers die in VRS+ of SOLID+ opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers).


Welke rechten heeft u als betrokkene?

 

U heeft verschillende rechten:

 • U heeft steeds een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
 • U heeft steeds een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
 • U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op u betrekking hebben. Dit laat u toe het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht verzet te honoreren - dit recht geldt enkel wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u.

 

U bent een leverancier


Indien u producten of diensten levert aan ons, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. VRS+ houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.


U bent een zakelijke klant (B2B)


Indien u producten of diensten koopt van ons, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons klantenbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. VRS+ houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

 

In elk geval:

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor één van de hierboven vermelde doeleinden, verwerken wij die persoonsgegevens ook voor:

 • De opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van ons gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt ons, onze klanten en leveranciers ten goede,
  geschillenbeheer op basis van ons gerechtvaardigd belang, omdat wij onze rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat uw persoonsgegevens inactief zijn.

Voor alle vragen

Contact

Contacteer ons op het volgende nummer

011494690

E-mail

E-mail

[email protected]

Social media

Socials

VRS+

John Cockerillstraat 29
3920 Lommel
België Bekijk op Google Maps

BE0676807206

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »